Projektowanie oraz budowa sieci informatycznych oraz systemów monitoringu.

Internew Sp. z o.o. Zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000531371
© 2022 internew.pl – All rights reserved